minder dan 1 minuut om te lezen

We ontvangen meerdere vragen en zorgen van deelnemers over het (deels) gelijktijdig gepland zijn van Rotary Street Soccer en de Wandel4Daagse Oldenzaal dit jaar. We begrijpen de zorgen voor kinderen die graag aan beide evenementen deel zouden willen nemen. We hebben afgesproken dat deelnemers aan de Wandel4Daagse Oldenzaal ook deel kunnen nemen aan Rotary Street Soccer. Mocht een kind gelijktijdig een wedstrijd moeten spelen als dat de wandeling plaats vindt, dan kan als uitzondering één (1) dag overgeslagen worden. Uw kind zal dan alsnog een medaille in ontvangst mogen nemen voor het voltooien van de wandelvierdaagse. Mocht uw kind op vrijdag 2 juni 2023 een wedstrijd moeten spelen en daardoor niet mee kunnen lopen, dan kan uw kind zich wenden tot de organisatie bij de finish van de route op donderdag 1 juni voor het in ontvangst nemen van de medaille.

We hopen dat we hiermee de zorgen van deelnemers kunnen wegnemen.

Mochten er evengoed nog vragen zijn, dan horen we dat graag via info@wandel4daagseoldenzaal.nl.

Rotary Street Soccer